თბილისი

ეთანხმებით თუ არა მოსაზრებას, რომ სიტყვის თავისუფლება საფრთხეშია?
ხმის მიცემა